Hệ Thống Thù Lao Và Đãi Ngộ

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể

 • Hiểu tầm quan trọng của hệ thống thù lao và cấu trúc thu nhập của người lao động theo phương pháp định giá 3Ps.
 • Xây dựng và vận hành cơ chế trả lương theo giá trị công việc (P1) và năng lực cá nhân (P2).
 • Xây dựng và vận hành cơ chế tính thưởng theo thành tích công tác (P3).
 • Áp dụng các chính sách đãi ngộ đối với người lao động nhằm thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Cán bộ phụ trách công tác nhân sự-tiền lương và các cấp quản lý/ Ban lãnh đạo Công ty

 

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 03 ngày (06 buổi)

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Lấy học viên làm chủ đạo; Giảng viên dẫn dắt thông qua các tình huống, ví dụ cụ thể và các bài test giúp học viên hiểu và nắm vững kiến thức ngay tại lớp.
 • Kích thích tư duy phản biện, sáng tạo và tinh thần đồng đội thông qua cách đặt vấn đề, tương tác hai chiều và các hoạt động thảo luận nhóm, thực hành

 

CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC    

     Sau khi hòan tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hòan tất khóa học do SmartSkills cấp.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

     1. Hệ thống thù lao

 • Lợi ích: Hiểu tầm quan trọng của chính sách thù lao - đãi ngộ và cấu trúc thu nhập của người lao động theo phương pháp định giá 3Ps.
 • Các nội dung trình bày & thảo luận:
 • Chính sách thù lao và đãi ngộ.
 • Cấu trúc hệ thống thu nhập theo phương pháp 3Ps.

 

     2. Lương theo giá trị công việc và năng lực cá nhân

 • Lợi ích: Xây dựng và vận hành được hệ thống lương theo giá trị công việc.
 • Các nội dung trình bày & thảo luận:
 • Các bước xây dựng hệ thống lương.
 • Định giá vị trí công việc.
 • Xác định giá trị năng lực cá nhân.
 • Xây dựng thang bảng lương.
 • Vận hành hệ thống lương.

 

     3. Thưởng theo thành tích công tác

 • Lợi ích: Xây dựng và vận hành được cơ chế đánh giá hiệu quả công việc và thưởng theo thành tích.
 • Các nội dung trình bày & thảo luận:
 • Tiến trình đánh giá kết quả công việc (KPI).
 • Cơ chế thưởng theo KPI.

 

     4. Chính sách đãi ngộ

 • Lợi ích: Hiểu được vai trò của chính sách đãi ngộ đối với sự gắn bó của người   lao
 • động và sự thu hút nguồn nhân lực.
 • Các nội dung trình bày & thảo luận:
 • Xác lập hệ thống chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp.
 • Phương thức thực hiện và kinh nghiệm vận dụng.

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028)39 308 776 - Fax: 028 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

hit counter code