Kỹ Năng Quản Lý Sự Thay Đổi

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
- Nâng cao tính sẵn sàng thay đổi cùng tổ chức
- Định hướng, quản lý được sự thay đổi
- Sử dụng các lý thuyết để áp dụng cho từng sự thay đổi trong tổ chức
- Lập kế hoạch, đánh giá sự thay đổi trong thời kỳ mới

 

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 03 ngày (06 buổi)

 

CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hòan tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hòan tất khóa học do SmartSkills cấp.

 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
1. Sự cần thiết của thay đổi
- Đánh giá sự khác biệt về kinh tế xã hội VN giữa hiện tại và 10 năm trước
- Đánh giá sự thay đổi về công nghệ giữa hiện tại và 5 năm trước
- Đánh giá sự thay đổi cá nhân từ 5-7 năm trở lại đây
- Sự cần thiết của sự thay đổi
- Các ví dụ về sự thay đổi

 

2. Các tác động của sự thay đổi
- Hiểu tiến trình của sự thay đổi
- Các loại thay đổi
- Thay đổi bị động và các tác động tới cá nhân và tổ chức
- Thay đổi chủ động và các hiệu quả với cá nhân và tổ chức
- Các bước từ khởi xướng thay đối đến thực hiện thay đổi trong tổ chức
- Phân tích các bước: Nên và không nên trong từng bước
- Xác định, đánh giá và quản lý rủi ro trong sự thay đổi
- Đo lường và đánh giá kết quả của sự thay đổi
- Xây dựng văn hóa thay đổi chủ động

 

3. Xử lý các vấn đề cưỡng lại sự thay đổi
- Cưỡng lại là phản ứng tự nhiên của con người (Phản ứng vô thức)
- Cưỡng lại có chủ đích tiêu cực
- Các lý do cưỡng lại sự thay đổi
- Các nguyên tắc để xử lý các nguyên nhân không chịu thay đổi
- Để thay đổi diễn ra theo hướng tích cực
- Kỹ năng giao tiếp trong thuyết phục người khác thay đổi
- Vai trò lãnh đạo trong thúc đẩy tạo cảm hứng trong thay đổi

 

4. Quản lý Stress trong thay đổi
- Hiểu về stress và nguyên nhân tạo nên stress
- Các kỹ thuật tự quản lý và làm giảm stress
- Các kỹ thuật giúp người khác giảm stress
- Các chiến lược về giao tiếp tránh gây stress và tạo kết quả tích cực trong quản lý và tác động sự thay đổi

 

5. Kế hoạch hành động
- Những nội dung chính cần nhớ và thực hiện sự thay đổi
- Cam kết và cách thực hiện cam kết thay đổi sau đào tạo

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028)39 308 776 - Fax: 028 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Phòng 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit Tower - 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (024) 37620196