Kỹ Năng Tham Mưu

  

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa đào tạo “Kỹ năng tham mưu” cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết, như:
- Nắm vững các kiến thức về tham mưu và các nguyên tắc trong tham mưu
- Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong công tác tham mưu
- Kỹ năng trình bày, thuyết phục lãnh đạo về vấn đề đang tham mưu

 

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 03 ngày (06 buổi)

 

CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hòan tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hòan tất khóa học do SmartSkills cấp.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC
1. Tổng quan về tham mưu

- Khái niệm tham mưu

- Yêu cầu tham mưu
-  Các nguyên tắc tham mưu

 

2. Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin
- Khái niệm “thông tin”, “dữ liệu”
- Quy trình thu thập thông tin, dữ liệu

- Vận dụng kỹ năng
  • Nghiên cứu tài liệu
  • Khảo sát thực địa
  • Kiểm tra thực tế
  • Phỏng vấn
  • Phiếu điều tra
- Tổng hợp phân tích và xử lý thông tin, dữ liệu
  • Tổng hợp thông tin, dữ liệu
  • Phân tích thông tin dữ liệu
  • Xử lý thông tin, dữ liệu để đưa ra quyết định
- Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

3. Kỹ năng trình bày và thuyết phục khi tham mưu

- Kỹ năng trình bày
  • Trình bày bằng văn bản
  • Trình bày bằng lời nói

- Kỹ năng thuyết phục
  • Khái niệm thuyết phục
  • Các yếu tố thuyết phục
  • Các quy tắc thuyết phục
  • Một số phương pháp thuyết phục

 

4. Thực hành: Đóng vai Trưởng phòng thuyết phục Lãnh đạo

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028)39 308 776 - Fax: 028 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Phòng 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit Tower - 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (024) 37620196