Kỹ Năng đánh Giá & Kiểm Soát Chất Lượng QA-QC

 

 

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC
Khóa học Chuyên gia đánh giá và kiểm soát chất lượng được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên:
-  Các kỹ năng toàn diện về lý thuyết lẫn các kỹ thuật thực hành cần thiết cho việc thực hiện đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo cách nhìn của bên thứ ba
-  Kiểm soát hệ thống chất lượng toàn diện.
-  Kiến thức vững vàng về nguyên tắc, các kỹ năng và kỹ thuật đánh giá và kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng.
THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 5 ngày ( 10 buổi)
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Tất cả những người chịu trách nhiệm cho việc thực hiện và hiệu năng các biện pháp QC. Sản xuất, bảo dưỡng, lập kế hoạch, nhân viên dịch vụ kỹ thuật cũng như những người tham giatrong quá trình cải tiến.
-  Mỗi đối tượng trong khu vực nhà máy sản xuất: Tổ trưởng, Quản đốc, Giám đốc,…
-  Những người mong muốn trở thành Chuyên gia Đánh Chất lượng chuyên nghiệp.
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
-  Lý thuyết kết hợp với thực hành.
-  Thảo luận nhóm & trình bày.
-  Thực tập.
CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hòan tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hòan tất khóa học do SmartSkills cấp.
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Phần 1: Nhận thức về quản lý chất lượng
-  Chất lượng là gì?
-  Những tác động ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và chất lượng cung cấp dịch vụ
-  Quản lý chất lượng là gì và bốn thành phần của quản lý chất lượng?
-  Văn hóa chất lượng là gì?
-  Giải thưởng chất lượng quốc gia là gì? Liên quan đến Doanh nghiệp vừa và nhỏ?
Phần 2: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001
-  ISO 9000 là gì? Các nguyên tắc trong quản lý chất lượng
-  ISO 9001 là gì? Các yêu cầu để thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO9001
-  Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 như thế nào?
-  Những vấn đề gặp phải của các doanh nghiệp VN trong quá trình thực hiện ISO 9001
Phần 3: Tích hợp hệ thống quản lý (IMS):ISO 14001; OHSAS 18001; ISO22000 & HACCP
-  Hệ thống quản lý môi trường (EMS ISO14001) là gì?
-  Thực hiện ISO 14001 trong tổ chức như thế nào để phù hợp với môi trường và liên quan đế yêu cầu của luật pháp
-  ISO 14001 giúp cho doanh nghiệp Việt nam gia tăng chấp nhận sản phẩm và dịch vụ xuất khẩu như thế nào?
-  Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp(OHSAS18001) là gì?
-  Làm thế nào để thực hiện kiểm soát rủi ro an toàn sức khỏe nghề nghiệp của người lao động theo yêu cầu của OHSAS 18001 và luật pháp?
-  Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn.
-  Thiết lập HACCP
-  Khái quát toàn bộ Bộ Tiêu chuẩn ISO 22000
-  Kỹ thuật soạn thảo tài liệu.
Phần 4: Phương pháp, công cụ để thực hiện hệ thống quản lý chất lượng
-  Kỹ thuật soạn hệ thống tài liệu quản lý chất lượng
-  Chu trình quản lý của Deming( PDCA)
-  5S của Nhật Bản và lợi ích của nó?
-  7 Công cụ kiểm soát và giúp trong quá trình giải quyết vấn đề về chất lượng
Phần 5: Đánh giá chất lượng
-  Nguyên tắc đánh giá
-  Xây dựng và quản lý chương trình đánh giá
-  Thực hành
-  Viết báo cáo

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028)39 308 776 - Fax: 028 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Phòng 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit Tower - 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (024) 37620196