Kỹ Năng Tuyển Dụng Người Tài

       TỔNG QUAN VỀ KHÓA HỌC

Đối với một doanh nghiệp, nguồn nhân lực thực sự là tài sản vô giá, là nhân tố chủ yếu tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vai trò của phòng nhân sự, vì vậy cũng trở nên ngày càng quan trọng. Là một chuyên viên tuyển dụng, chúng ta cần phải có những kiến thức và kỹ năng cần thiết để chọn đúng người cho đúng việc, hơn nữa còn phải phù hợp với môi trường và văn hóa của Công ty để có thể gắn bó và cống hiến. Khóa học “Kỹ năng tuyển dụng người tài” sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thông qua công tác phỏng vấn, có thể chọn được những ứng viên phù hợp nhất cho vị trí mà doanh nghiệp đang cần.
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
Trưởng phòng/Giám đốc nhân sự
Trưởng phòng/Giám đốc các phòng ban
Nhân viên/Chuyên viên tuyển dụng
THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO:
         Từ 02 ngày (4 buổi) đến 03 ngày (6 buổi) tùy theo yêu cầu thực hành
           MỤC TIÊU KHOÁ HỌC
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ:

            - Hiểu được tầm quan trọng của công tác tuyển dụng đối với doanh nghiệp

            - Nắm vững và vận dụng những phương pháp phỏng vấn tuyển dụng chuyên nghiệp

            - Biết cách đánh giá ứng viên một cách khoa học và khách quan

            - Nắm vững các nguyên tắc đàm phán lương, thưởng hợp lý

        CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn tất khóa học của đơn vị đào tạo SmartSkills có giá trị trên toàn quốc.
         NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1.     Tổng quan về tuyển dụng;

                 - Vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyển dụng

                 - Chi phí cho việc tuyển dụng sai người

                 - Vai trò của phòng nhân sự và các phòng ban khác trong việc tuyển dụng

                 - Qui trình tuyển dụng

2.     Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tuyển dụng,
       - Lập mục tiêu và kế hoạch cho cuộc phỏng vấn
       - Cấu trúc một cuộc phỏng vấn
       - Các yếu tố thành công trong phỏng vấn tuyển dụng
3.     Phỏng vấn tuyển dụng;

                 - Phương pháp và công cụ phỏng vấn tuyển dụng

                        + Kỹ thuật phỏng vấn hành vi

                        + Kỹ thuật phỏng vấn áp lực

                        + Kỹ thuật phỏng vấn “tâm linh"

                 - Các kỹ năng quan trọng trong phỏng vấn

  + Giao tiếp trong phỏng vấn
  + Kỹ năng lắng nghe
  + Kỹ năng ghi chép
  + Kỹ năng đánh giá ứng viên
- Những dạng câu hỏi thường dùng trong phỏng vấn tuyển dụng
4.     Ra quyết định và thương lượng lương bổng, đãi ngộ;

                - Quy trình đánh giá ứng viên

  + Kiểm tra thông tin ứng viên
  + Chấm điểm
  + Quyết định tuyển chọn

               - Kỹ năng thương lượng lương bổng và đãi ngộ

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028)39 308 776 - Fax: 028 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Phòng 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit Tower - 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (024) 37620196