Kỹ Năng Báo Cáo Kết Quả Công Việc

MỤC TIÊU

Khóa học “Kỹ năng báo cáo và tóm tắt báo cáo” sẽ giúp các học viên:
- Nắm các kỹ thuật để viết báo cáo dễ dàng hơn
- Đảm bảo các bài báo cáo có cấu trúc chặt chẽ, hợp lý và trình bày chuyên nghiệp
- Viết báo cáo dễ đọc, dễ hiểu
- Những phần thiết yếu để báo cáo nổi bật hơn

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
- Cán bộ nhân viên các phòng ban của Công ty

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 01 ngày (02 buổi)

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
Các phương pháp đào tạo sau đây được áp dụng để chuyển tải nội dung khóa học:
- Lý thuyết kết hợp với thực hành.
- Thảo luận nhóm & trình bày.
- Thực tập

CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC:

Sau khi hòan tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hòan tất khóa học do SmartSkills cấp.

NỘI DUNG

1. Hoạch định báo cáo

- Các dạng báo cáo khác nhau và mục đích sử dụng
- Deadlines và các ảnh hưởng của nó
- Xem xét các:
• Mục đích báo cáo
• Người đọc báo cáo
• Bối cảnh của báo cáo

2. Cấu trúc hợp lý

- Sắp xếp bố cục báo cáo logic
- Tổ chức, sắp xếp các ý trong báo cáo
- Cân đối bài báo cáo và xác định những điểm trọng tâm
- Hoạch định nội dung
- Xây dựng tiêu đề, đề mục và đề mục phụ
- Sử dụng những hình ảnh và ví dụ trực quan

3. Lựa chọn từ ngữ

- Sử dụng từ phổ biến, từ toàn dân
- Từ ngữ phải rõ nghĩa và đồng nhất từ trên xuống dưới
- Viết một cách chính xác

4. Các kỹ thuật hoàn tất báo cáo

- Trình bày chuyên nghiệp
- Sử dụng một định dạng, cách bố trí và phong cách thống nhất

5. Viết tóm tắt báo cáo
 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028)39 308 776 - Fax: 028 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

hit counter code