KỸ NĂNG DẪN GIẢNG ĐÀO TẠO TWI (OJT)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Trình bày được các bước thiết kế tài liệu bài giảng
 • Chuẩn bị năng lực buổi giảng theo chuẩn lớp học lấy học viên làm trung tâm
 • Chuẩn bị một số tài liệu chính của buổi giảng
 • Thực hành các bước chuẩn bị cho một buổi giảng thật: chuẩn bị buổi giảng, giới thiệu nội dung bài giảng, kết thúc buổi giảng, xử lý các tình huống khi đứng lớp

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ VÀ YÊU CẦU:

 • Giảng viên nội bộ tại doanh nghiệp
 • Yêu cầu học viên tham dự có đủ yếu tố nền tảng: kiến thức, kỹ năng mềm
 • Chưa có hoặc chưa trang bị đầy đủ kỹ năng dẫn giảng

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 04 ngày

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Lý thuyết kết hợp với thực hành
 • Thảo luận nhóm & trình bày
 • Thực tập

CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC:

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hòan tất khóa học do SmartSkills cấp

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: Khái quát về thiết kế tài liệu giảng dạy

 • Đặc điểm yêu cầu của phương pháp giảng dạy trực diện, lấy người học làm trung tâm
 • Chân dung và vai trò của giảng viên trong lớp học
 • Phương pháp giảng dạy trực diện
 • Các yêu cầu cơ bản của người giảng viên trong phương pháp giảng dạy trực diện
 • Tầm quan trọng của việc chuẩn bị tài liệu buổi giản
 • Năng lực chuẩn bị giáo án cho buổi giảng theo mô hình ADDIA (Phân tích, thiết kế, phát triển nội dung, triển khai, đánh giá) 
 • Phân tích yêu cầu đào tạo
 • Các yêu cầu ở bước thiết kế giáo trình (mục tiêu, nôi dung cơ bản)
 • Phát triển nội dung theo yêu cầu đào tạo (theo 6 cấp độ đào tạo)
 • Lập kế hoạch bài giảng và phân bổ thời gian
 • Đánh giá kết quả thực hiện
 • Đăng ký đề tài soạn bài và dẫn giảng

 

Phần 2: Năng lực chuẩn bị buổi giảng

 • Năng lực chuẩn bị trước thực hiện buổi giảng 
 • Yêu cầu năng lực bắt buộc đối với giảng viên trước khi giảng
 • Hướng dẫn soạn thảo tiêu chuẩn slide
 • Hướng dẫn sử dụng máy chiếu
 • Sử dụng các dung cụ trực quan khác: flipchart, công cụ giảng dạy
 • Năng lực giới thiệu bài giảng
 • Hướng dẫn thực hiện theo các bước GLOSS
 • Các bước thực hiện bắt đầu buổi giảng
 • Thực hành giới thiệu giới thiệu bài giảng GLOSS 
 • Năng lực tiến hành nội dung 
 • Hướng dẫn thực hiện theo các bước EASE
 • Các bước thực hiên EASE
 • Tạo môi trường học tập thoải mái tiếp nhận
 • Kỹ năng cở bản trong xử lý tình huống khó
 • Thực hành tiến hành buổi giảng
 • Năng lực kết thúc buổi giảng
 • Hướng dẫn kết thúc buổi giảng theo nguyên tắc OFF
 • Đánh giá bài giảng theo nguyên tắc OFF
 • Thực hành kết thúc buổi giảng

 

Phần 3: Thực hành thao giảng của học viên

 • Từng học viên chuẩn bị bài giảng và kế hoạch giảng thực hành
 • Mỗi học viên thực hành giảng: 30 phút
 • Giảng viên và các học viên đánh giá kết quả giảng dạy của từng học viên  

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028)39 308 776 - Fax: 028 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

hit counter code