Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Suất Nhân Viên

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể:

 • Hiểu rõ về công tác quản lý hiệu suất nhân viên.
 • Xây dựng được các tiêu chí hiệu suất nhân viên (KPI, năng lực và hành vi).
 • Thiết lập được các công cụ và thực thi công tác đánh giá hiệu suất nhân viên.
 • Ứng dụng được kết quả đánh giá hiệu suất nhân viên trong công tác quản trị nhân sự.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • CBNV làm công tác tuyển dụng và các cấp quản lý có tham gia quá trình tuyển dụng

 

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 03 ngày (06 buổi)

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Lấy học viên làm chủ đạo; Giảng viên dẫn dắt thông qua các tình huống, ví dụ cụ thể và các bài test giúp học viên hiểu và nắm vững kiến thức ngay tại lớp.
 • Kích thích tư duy phản biện, sáng tạo và tinh thần đồng đội thông qua cách đặt vấn đề, tương tác hai chiều và các hoạt động thảo luận nhóm, thực hành

 

CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC    

Sau khi hòan tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hòan tất khóa học do SmartSkills cấp.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

     1. Quản lý hiệu suất nhân viên

 • Lợi ích: Hiểu được tầm quan trọng và lợi ích của việc quản lý hiệu suất nhân viên trong tổ chức.
 • Các nội dung trình bày & thảo luận:
 • Cấu trúc quản lý hiệu suất nhân viên.
 • Tầm quan trọng và lợi ích của quản lý hiệu suất nhân viên.
 • Mối liên kết giữa mục tiêu chiến lược của tổ chức và công việc hàng ngày của mỗi cá nhân.

 

     2. Thiết lập các tiêu chí hiệu suất

 • Lợi ích: Hiểu và xác lập được hệ thống KPI theo BSC, khung năng lực và hành vi cá nhân, hệ thống tỉ trọng trong quản lý hiệu suất nhân viên.
 • Các nội dung trình bày & thảo luận:
 • Phân biệt KPI, năng lực và hành vi.
 • Hiểu về KPI và cơ chế quản trị KPI theo BSC.
 • Thiết lập KPI, phân cấp KPI từ Công ty đến Phòng ban và Cá nhân.
 • Xác lập khung năng lực và hành vi cá nhân.
 • Hệ thống tỉ trọng trong quản lý hiệu suất nhân viên.

 

     3. Đánh giá hiệu suất nhân viên

 • Lợi ích: Hiểu cách thiết lập biểu mẫu và công cụ đánh giá hiệu suất, cách chấm điểm hiệu suất, thẩm định hiệu suất và những cạm bẫy trong việc đánh giá hiệu suất nhân viên.
 • Các nội dung trình bày & thảo luận:
 • Thiết lập biểu mẫu đánh giá hiệu suất/ thẻ điểm đánh giá cá nhân.
 • Đánh giá kết quả KPI.
 • Đánh giá năng lực và hành vi cá nhân.
 • Chấm điểm hiệu suất tổng thể.
 • Thẩm định hiệu suất nhân viên.

 

     4. Vai trò của quản lý hiệu suất nhân viên trong công tác quản trị nhân sự

 • Lợi ích: Ứng dụng được kết quả đánh giá hiệu suất nhân viên trong công tác quản trị nhân sự.
 • Các nội dung trình bày & thảo luận:
 • Ứng dụng kết quả đánh giá hiệu suất nhân viên vào công tác tính lương, thưởng, chế độ phúc lợi và đãi ngộ.
 • Vai trò của quản lý hiệu suất trong việc phát triển tài năng của tổ chức.

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028)39 308 776 - Fax: 028 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

hit counter code