Kỹ Năng Vượt Qua Khủng Hoảng

MỤC TIÊU

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ:

 • Hiểu được tổng quan về khủng hoảng, chu kỳ của khủng hoảng kinh tế, thực trạng hiện nay và những dự báo kinh tế;
 • Thay đổi nhận thức về khủng hoảng, thấy được cơ hội trong khó khăn và công thức phát triển bền vững của doanh nghiệp;
 • Hiểu rõ được các bước để vượt qua khủng hoảng kinh tế của doanh nghiệp;
 • Sử dụng được các chiến lược cốt lõi và kỹ năng ra một số quyết định kinh doanh thường gặp để vượt qua khủng hoảng kinh tế;
 • Chia sẻ được kinh nghiệm và bài học về vượt qua khủng hoảng và suy thoái kinh tế.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Cán bộ quản lý các cấp
 • Hội đồng Quản trị

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 02 ngày (4 buổi)

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Các phương pháp đào tạo sau đây được áp dụng để chuyển tải nội dung khóa học:

 • Lý thuyết kết hợp với thực hành.
 • Thảo luận nhóm & trình bày.
 • Thực tập

CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC     

Sau khi hòan tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hòan tất khóa học do SmartSkills cấp.

NỘI DUNG

1.  Nhận thức về khủng hoảng

 • Khủng hoảng kinh tế là gì?
 • Chu kỳ của khủng hoảng kinh tế;
 • Phác thảo thực tế hiện nay và một số dự báo;
 • Góc nhìn của doanh nghiệp về khủng hoảng và công thức phát triển bền vững

2. Các bước vượt qua khủng hoảng

 • Hiểu rõ và xác nhận thực tế
 • Nhận diện dấu hiệu cảnh báo sớm
 • Sử dụng các công cụ sẵn có
 • Đánh giá rủi ro
 • Ngăn chặn và hạn chế khủng hoảng
 • Thay đổi Ban lãnh đạo và sửa đổi các qui trình tương thích
 • Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ
 • Truyền thông
 • Sau khủng hoảng

3. Chiến lược cốt lõi vượt qua khủng hoảng của doanh nghiệp:

 • Chiến lược tập trung của doanh nghiệp;
 • Chiến lược về chi phí
 • Tái cấu trúc xây dựng bộ máy và nhân sự
 • Tái cấu trúc vốn và xử lý công nợ

4. Kỹ năng ra một số quyết định kinh doanh thường găp của doanh nghiệp trong khủng hoảng

 • Phân tích hòa vốn và xác định doanh thu hòa vốn
 • Quyết định đình chỉ hay tiếp tục SXKD
 • Phân tích cơ cấu sản phẩm để tối ưu hóa lợi nhuận
 • Quyết định có nhận thêm đơn hàng mới
 • Quyết định bỏ hay tiếp tục kinh doanh 1 số bộ phận/mặt hàng

5. Những kinh nghiệm, bài học và hưởng lợi từ khủng hoảng

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028)39 308 776 - Fax: 028 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

hit counter code