Thúc Đẩy Nhân Viên Và Đánh Giá Nhân Sự

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

     Cung cấp cho người học các phương pháp tạo động lực cho chính mình và cho nhân viên, cũng như chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm thiết lập và triển khai hệ thống đánh giá nhân sự, qua đó góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy tinh thần đồng đội, tối đa hóa năng suất lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức.…

 

LỢI ÍCH SAU KHÓA HỌC

 • Hiểu rõ tầm quan trọng và mối liên hệ của việc tạo động lực với tính gắn bó của nhân viên; nhận diện được các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động;
 • Xử lý được các tình huống thiếu động lực của bản thân, thay đổi thái độ và hành vi để tạo động lực cho chính mình và cho đồng nghiệp trong môi trường làm việc;
 • Vận dụng được các phương pháp tạo động lực để tác động vào kết quả công việc của cá nhân và tập thể;
 • Hiểu rõ về công tác đánh giá nhân sự;
 • Xây dựng được cơ chế đánh giá năng lực nhân viên;
 • Nắm vững công tác đánh giá hiệu quả công việc;
 • Vận dụng được kết quả đánh giá vào công tác quản trị nguồn nhân lực.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: cán bộ phụ trách công tác nhân sự và các vị trí quản lý trong doanh nghiệp.

 

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 02 ngày (04 buổi)

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Lấy học viên làm chủ đạo, giảng viên dẫn dắt thông qua các tình huống, ví dụ cụ thể;
 • Kích thích tư duy phản biện thông qua cách đặt vấn đề và tương tác hai chiều;
 • Phát huy tính sáng tạo và tinh thần đồng đội thông qua các hoạt động thảo luận nhóm, diễn vai;
 • Chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công tác thúc đẩy nhân viên và đánh giá nhân sự.

 

CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC: học viên sẽ được SmartSkills cấp chứng nhận hoàn tất sau khi kết thúc khóa học.

 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

PHẦN 1: THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN (01 buổi)

     1. Động lực làm việc

 • Quan điểm của nhà quản trị và nhân viên.
 • Bản chất của động lực làm việc.

 

     2. Các phương pháp tạo động lực làm việc

 • Tác động của sự thỏa mãn nhu cầu.
 • Nguyên tắc đáp ứng kỳ vọng.
 • Các yếu tố động viên.
 • Làm giàu công việc - tạo niềm tin cho nhân viên.

 

     3. Vai trò của nhà quản lý và tầm quan trọng của việc tạo động lực

 • Những việc nhà quản lý cần làm để tạo động lực cho nhân viên.
 • Điểm nhấn động lực đối với các nhóm nhân viên.
 • Lợi ích đạt được trong việc tạo động lực.

Hoạt động trong chương trình: Những câu chuyện về động lực kinh điển; Hoạt động tư duy; Diễn vai xử lý tình huống thiếu động lực.

 

PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ (03 buổi)

     1. Công tác đánh giá nhân sự

 • Công tác đánh giá.
 • Cơ sở đánh giá & các hình thức đánh giá.
 • Yêu cầu đối với hoạt động đánh giá.
 • Thách thức và cạm bẫy trong công tác đánh giá.
 • Chu kỳ đánh giá.

 

     2. Đánh giá năng lực

 • Năng lực cá nhân.
 • Quy trình thiết lập tiêu chuẩn năng lực & đánh giá.
 • Khung năng lực & mô tả năng lực.
 • Cấp độ yêu cầu, mức độ quan trọng và tiêu chuẩn năng lực.
 • Đánh giá năng lực cá nhân.

 

     3. Đánh giá hiệu quả công việc (HQCV)

 • Hệ thống đánh giá HQCV.
 • Mục tiêu công việc cá nhân - mục tiêu SMART.
 • Chỉ số đánh giá HQCV/ KPI.
 • Thiết lập KPI – KPI & BSC.
 • Phương pháp đánh giá HQCV.

 

    4. Vận dụng kết quả đánh giá trong công tác Quản trị nhân sự

 • Xem xét kết quả đánh giá.
 • Vận dụng trong công tác Quản trị nhân sự.

 

Hoạt động trong chương trình: Tự đánh giá bản thân; Thực hành hệ thống đánh giá năng lực; Thảo luận cơ chế đánh giá HQCV; Chia sẻ vận dụng kết quả đánh giá trong công tác Quản trị nhân sự (lương, thưởng, chế độ đãi ngộ…)

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028)39 308 776 - Fax: 028 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

hit counter code